top of page

Inschrijven // Enrolling

Ben je van plan om lid te worden bij v.v. Ariston ‘80? Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn!

Overschrijven A-categorie

Speel jij op dit moment in de A-categorie en wil je dat komend jaar bij Ariston '80 komen doen? Zorg dan dat je vòòr 31 mei 2023 de secretaris een mail stuurt zodat we kunnen kijken wat we voor je kunnen betekenen. Vermeld in je mail dat je recentelijk A-categorie hebt gespeeld. Meer informatie over overschrijvingen van de A-categorie is hier te vinden.

Optie 1: Inschrijven tijdens de OWee

Wil je bij de start van het nieuwe seizoen lid worden bij Ariston '80? Dan moet je je bij ons inschrijven tijdens de OWee:

13 t/m 17 augustus 2023 (11:00 - 18:00) - Brabantse Turfmarkt 9a

Ariston '80 hanteert een ledenstop. Dit betekent dat er aan het einde van de inschrijfperiode een loting zal plaatsvinden. Binnen enkele dagen na afloop van de OWee krijgen alle studenten die zich tijdens de OWee hebben ingeschreven een bericht of zij zijn ingeloot of niet. Ben je ingeloot? Welkom! Uitgeloot? Dan is er nog steeds een kans dat je tijdens het 2e lotingsmoment op 1 oktober 2022 wordt ingeloot. Mocht je hier wederom buiten de boot vallen dan zal aan je gevraagd worden of je interesse hebt in een eventuele instroom halverwege het jaar in februari. Zie de kop 'Optie 2: Inschrijven gedurende het seizoen' voor meer informatie over de halfjaarlijkse instroomprocedure.

 

Optie 2: Inschrijven gedurende het seizoen

Wil je gedurende het seizoen lid worden bij Ariston ’80, bijvoorbeeld omdat je bent uitgeloot bij de loting aan het begin van het seizoen of omdat je eerder nog niet van ons bestaan wist? Dat kan! Tot 30 januari 2024 is het mogelijk je in te schrijven door een mail te sturen naar de secretaris. Je komt dan op onze wachtlijst terecht. Op 5 februari 2024 zal onze halfjaarlijkse loting plaatsvinden en zal je te horen krijgen of je bent ingeloot. Ben je na deze loting uitgeloot maar heb je nog steeds interesse om volgend jaar bij ons te komen voetballen? Meld je dan tijdens de OWee van 2023 bij ons aan voor een nieuwe kans.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

// English //

 

Are you planning on becoming a member of v.v. Ariston ‘80? Then please read the following information on this page.

 

Option 1: Enrolling during the OWee

Would you like to join Ariston '80 at the start of the new season? Then you have to sign up during the OWee:

Physical: 22 t/m 25 August 2022 (11:00 - 18:00) - Brabantse Turfmarkt 9a

Online: 22 t/m 24 August 2022 (20:00 - 21:00) - 

This means that at the end of the registration period (21-25 August 2022) there will be a draw among all students who registered during the OWee. Within a few days after the end of the OWee, all students who registered during the OWee will receive a message whether they have been drawn or not. Have you been selected? Welcome! Drawn out? Then there is still a chance that you are drawn at the 2nd draw moment on 1 October 2022. If you are again not selected, you will be asked if you are interested in a mid-year intake in February. See the heading 'Option 2: Enrolling during the season' for more information on the mid-season enrolment procedure.

Option 2: Enrolling during the season

Would you like to join Ariston '80 during the season, for instance because you were drawn out at the beginning of the season or because you didn't know about us before? You can! Until January 30th 2023 it's possible to sign up by sending an email to the secretary. You will then be put on our waiting list. On February 5th 2023 our semi-annual draw will take place and you will hear if you have been drawn. Are you drawn out, but are you still interested in playing football with us next year? Sign up at the OWee of 2023 for a new chance.

Transfer A-category

Do you currently play in the A-category in the Netherlands and do you want to join Ariston '80 next season? Make sure you send an email to the secretary before June 7th 2022 so we can see what we can do for you. Please mention in your mail that you have recently played in A-category. More information about transferring from the A-category can be found here.

5 Steps to become a member

stEp 1

Visit us and subscribe during the OWee.  

noun_Card_1887300_edited_edited.png

stEp 2

Buy a subscription card at X (full year)

noun_Mail_3303062_edited.png

stEp 3

Wait for an email from the secretary of Ariston'80. No email after one week? Send an email yourself.

step 4

If applicable, we will arrange the transfer from your old club to us. 

step 5

You will be assigned to one of our teams by the TC, based on your subscription. Check your (spam) mailbox regularly!

Nieuw lid? Blijf op de hoogte van evenementen in de social media en de AristonApp!

New member? Keep in touch with events by joining our social media and AristonApp!

  • App Store icoon
  • Google Play
  • Instagram

Download hier het rechten- en plichtendocument.

bottom of page