top of page

Overlijden erelid Kees Zeeman

Beste lezer,


Diep bedroefd moeten we jullie melden dat erelid Kees Zeeman afgelopen vrijdag is overleden aan de gevolgen van ALS. In deze moeilijke tijden gaan onze gedachten uit naar degenen die het dichtst bij Kees stonden.

Kees is erelid geworden vanwege zijn tomeloze inzet voor de vereniging, en heeft bewezen een waar hart voor de club te hebben gehad. Ter ere van Kees zijn er afgelopen zaterdag rouwbanden gedragen en is er voorafgaand aan elke wedstrijd een minuut stilte gehouden. Daarnaast is er een condoleanceregister geopend bij de wedstrijdtafel. Deze zal komende zaterdag ook aanwezig zijn bij de wedstrijdtafel.

Kees heeft veel voor ons betekend en veel fijne herinneringen achtergelaten. Onze gedachten zijn bij zijn nabestaanden en alle betrokkenen.

Aanstaande zaterdag 30 oktober is het afscheid van Kees. De dienst zelf is beperkt in capaciteit. Daarom is het bezoeken van de dienst alleen mogelijk met een uitnodiging. Deze uitnodigingen zijn reeds verstuurd. Om iedereen te kunnen betrekken, zal er na de afscheidsdienst rond 14:30 een erehaag gevormd worden op de Oosterbegraafplats, Rodelaan 64 te Voorburg. Wij nodigen graag iedereen uit om deze een erehaag te vormen en Kees nog een laatste groet te bieden.


Bestuur der v.v. Ariston '80

--

Dear readers,

We're extremely saddened to announce that honourary member Kees Zeeman has passed away laste Friday after his struggle with ALS. In these hard times we feel for those who were closest to Kees.

Kees became an honourary member for the unrivaled effort he put into his volunteer work for Ariston '80. He had proven to have a true heart for our club. To honour him, teams wore mourning bands during last Saturday's matches. Furthermore, we a minute of silence was held before every match. There also was a register to express your condolences at the match table. This register will be available upcoming Saturday at the match table.

Kees has meant a lot to our club, and we share great memories of his presence at Ariston '80. Our thoughts go to those he leaves behind.

This Saturday the 30th of October is the funeral of Kees. The ceremony itself is limited in capacity. Therefore, only people that are already invited can visit this ceremony. In order to be able to involve everyone, there will be a guard of honour after the ceremony. This will take place at the Oosterbegraafplats, Rodelaan 64, Voorburg. We would like to invite everyone to join this guard of honour and to pay their respects.

The board of v.v. Ariston '80

400 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page