top of page

Vacature trainer/coach Dames 1 // Job offer trainer/coach Ladies 1

(For English, see below)


Voetbalvereniging v.v. Ariston’80 is op zoek naar een trainer voor het eerste damesteam van Ariston‘80 voor het seizoen 2022-2023. Het eerste damesteam speelt in de 2e klasse op zaterdag. Wedstrijden worden gespeeld op de kunstgrasvelden van het sportcomplex X van de TU Delft. Dit geldt ook voor de trainingen, die elke dinsdag- en donderdagavond plaatsvinden. Dus houd je van het voetbalspel, werk je graag met een leuke groep enthousiaste, gedreven dames en kun je het beste in ze naar boven halen? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Over Ariston ‘80

v.v. Ariston’80 is een studentenvoetbalvereniging en heeft 16 herenteams en 5 damesteams. Dat maakt ons de grootste seniorenafdeling van Delft en één van de grootste studentenvoetbal- verenigingen van Nederland. Bij onze gedreven studenten staat sportief op niveau presteren hoog in het vaandel, maar de gezelligheid mag zeker niet ontbreken! Meer informatie over Ariston ‘80 kan worden gevonden op www.ariston80.nl.


Takenpakket

 • Het voorbereiden en verzorgen van de training voor Dames 1 op de dinsdag- en donderdagavond;

 • Coaching bij wedstrijden op zaterdag;

 • Nauw samenwerken met de coach van Dames 2.


Wij bieden

 • Een gemotiveerde, enthousiaste en gedreven spelersgroep;

 • Onderdeel zijn van de snel groeiende damestak van Ariston ‘80;

 • Een jaarlijkse toestroom van nieuw talent;

 • Een dynamische omgeving die nooit verveelt;

 • Uitstekende trainingsfaciliteiten en materialen bij sportcomplex X van de TU Delft;

 • Mogelijkheid tot het volgen van diverse sport- en trainerscursussen;

 • Een sportkaart voor het sportcomplex X van de TU Delft.


Functievereisten

 • Je hebt affiniteit met studenten;

 • Je bent enthousiast, flexibel en betrokken;

 • Je hebt aantoonbare ervaring in het voetbal;

 • Je bent in het bezit van een UEFA C trainerslicentie;

 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal.


Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je de mogelijkheid om als ZZP’er werkzaam te zijn volgens een opgestelde overeenkomst óf werkzaam te zijn als docent via een overeenkomst bij uitzendbureau Unique.


Over X TU Delft

Primaire doel van X TU Delft is het stimuleren en het faciliteren van de persoonlijke ontwikkeling van de student en zijn/haar verbondenheid met de academische gemeenschap van TU Delft. Dit betekent dat X een plek is op de campus waar je je op vlakken kunt ontwikkelen die niet altijd terugkomen in de academische opleiding, maar die wel van onschatbare waarde zijn. Hierbij focust X zich op de behoeftes van jonge mensen. Meer informatie over X kan worden gevonden op www.tudelft.nl/x.


Deze vacature is te vinden op https://www.tudelft.nl/x/over-x/werken-bij-x/vacatures/vacature-voetbaltrainer-coach-vv-ariston80-delft-voor-dames-1-bij-x-tu-delft. Bij interesse of voor meer informatie kan je contact opnemen met de wedstrijdsecretaris van Ariston’80 via wedstrijdsecretaris@ariston80.nl. Reacties ontvangen wij graag uiterlijk 30 april 2022.
Soccer club v.v. Ariston'80 (Delft) is looking for a trainer/coach for Ladies 1

Soccer club v.v. Ariston'80 is looking for a trainer for the first ladies team of Ariston'80 for the 2022-2023 season. The first ladies team plays in the 2nd class on Saturday. Matches are played on the artificial turf pitches of the TU Delft Sports Complex X. This also applies to the trainings, which take place every Tuesday and Thursday evening. So do you like the game of soccer, do you like working with a nice group of enthusiastic, driven ladies and can you bring out the best in them? Then we are looking for you!


About Ariston '80

Ariston'80 is a student soccer club and has 16 men's teams and 5 ladies teams. This makes us the biggest senior department in Delft and one of the biggest student football associations in the Netherlands. For our driven students, performing at a high level in sports is of paramount importance, but having a good time is definitely not to be missed! More about Ariston ‘80 can be found on www.ariston80.nl.


Tasks

 • Preparing and providing training for Ladies 1 on the Tuesday and Thursday evenings;

 • Coaching at matches on Saturday;

 • Working closely with the coach of Ladies 2.


We offer

 • A motivated, enthusiastic and driven group of players;

 • Being part of the fast growing ladies branch of Ariston '80;

 • An annual influx of new talent;

 • A dynamic environment that never bores;

 • Excellent training facilities and materials at sports complex X of the TU Delft;

 • Possibility to follow various sports and trainer courses;

 • A sports card for the sports complex of the TU Delft.


Requirements

 • You have affinity with students;

 • You are enthusiastic, flexible and involved;

 • You have demonstrable experience in soccer;

 • You are in possession of a UEFA C trainer license;

 • You have excellent proficiency in the Dutch and/or English language.


Terms of employment

We offer you the opportunity to work as a freelancer according to an established contract or to work as a teacher via an agreement with the Unique employment agency.


About X TU Delft

Primary goal of X TU Delft is to stimulate and facilitate the personal development of the student and his/her connection to the academic community of TU Delft. This means that X is a place on campus where you can develop in areas that are not always reflected in the academic program, but which are invaluable. In doing so, X focuses on the needs of young people. More information about X TU Delft can be found on www.tudelft.nl/x.


This vacancy can be found on https://www.tudelft.nl/x/over-x/werken-bij-x/vacatures/vacature-voetbaltrainer-coach-vv-ariston80-delft-voor-dames-1-bij-x-tu-delft. If you are interested or want more information, please contact the match secretary of Ariston'80 via wedstrijdsecretaris@ariston80.nl. We would like to receive your reaction before April 30, 2022.198 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page