top of page

vertrouwenscontactpersoon

Ariston'80 heeft drie Vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor leden van en anders gelieerden aan Ariston'80 omtrent grensoverschrijdend gedrag binnen of buiten de vereniging. Kortom, als je ergens mee zit kan je dat kwijt bij een VCP, die dit vertrouwelijk behandelt en samen met jou gaat kijken of en welke vervolgstappen jou kunnen helpen. Er is een protocol opgesteld, zodat de taken van de VCP zo goed mogelijk uitgevoerd worden, deze is hieronder te vinden.

 

 

FAQ

Waarom hebben we vertrouwenscontactpersonen?

Gelukkig zijn de vertrouwenscontactpersonen er niet omdat er heel veel problemen bekend zijn binnen de vereniging. Maar binnen Ariston'80 is het wel belangrijk dat iedereen zich op zijn plek en geaccepteerd voelt. Als vereniging is het belangrijk dit zowel intern als extern uit te stralen, want bij Ariston'80 is iedereen welkom! Via deze vertrouwenscontactpersonen worden problemen rondom omgang en acceptatie op een veilige manier bespreekbaar en kan er zo goed mogelijk naar oplossingen gezocht worden.

 

Wanneer ga ik naar een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is er om je te helpen als je je even niet op je plek binnen je team of de vereniging voelt of als je grensoverschrijdend gedrag ervaren hebt. Natuurlijk is een vertrouwenscontactpersoon er voor problemen zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit. Maar ook als je denkt dat je probleem minder ernstig is, maar je er graag even veilig met iemand over wil praten, dan kan je bij een vertrouwenscontactpersoon terecht.

 

Hoe kan ik het beste in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon?

Via bovenstaande gegevens kan je de vertrouwenscontactpersonen heel gemakkelijk bereiken. Dit kan via de telefoon of via een mail, wat je zelf het prettigst vindt. Zij zullen dan met jou bespreken wat de beste manier is om in gesprek te gaan.

 

Hoe gaat het verder in zijn werk als ik met een vertrouwenscontactpersoon in gesprek ga?

Tijdens het gesprek zal de vertrouwenscontactpersoon samen met jou kijken wat de beste manier is om jouw problemen op te lossen. Soms is een gesprek al genoeg, soms zijn er vervolgstappen nodig. Zo kan het zijn dat de vertrouwenscontactpersoon je doorverwijst naar een hulpinstantie. Hierbij geldt altijd dat alles wat besproken wordt in vertrouwen is en zij nooit actie zullen ondernemen zonder dit met jou te overleggen.

 

Heeft de vertrouwenscontactpersoon geheimhoudingsplicht?

Zoals de naam vertrouwenscontactpersoon al zegt: er zal altijd zeer vertrouwelijk met de inhoud van het gesprek worden omgegaan. Wel wordt er aan het eind van het gesprek samen schriftelijk - dit kan anoniem - een korte rapportage opgesteld voor het bestuur. Dit heeft als doel dat het belangrijk is dat het bestuur ervan op de hoogte is dat er zaken spelen, welke zaken dat precies zijn blijft bij de vertrouwenscontactpersoon en jou.

Klik voor de volledige uitleg van de inhoud en taken van de VCP op de link hieronder.

English VCP

Ariston '80 has three members who you can contact with regard to confidential (personal) matters. These members are the first (insiders) you can contact if anything like inappropriate behavior occurs inside or outside our association. In short, if something bothers you or you just want to get something of your chest, feel free to contact these members and they will help you with what can be done after.

 

FAQ

Why do we have a confidential contact person?

We find it highly important that everyone joining Ariston '80 feels safe and accepted. We want to express this clearly and we believe that a confidential contact person can ensure this safe environment. Through the confidential contact person, any problems concerning our associations' environment can be discussed in a safe, helping to find possible solutions to the issue at hand.

 

When do I contact the confidential contact person?

A confidential contact person is there to help you whenever you don't feel at your place inside the association or your team. Furthermore, they can be contacted whenever you have experienced unacceptable behavior, such as (sexual) intimidation, aggression and violence, bullying and discrimination. In other words, whenever you feel like you should contact them, you should!  

 

How do I contact the confidential contact person?

This can be done through the contact details provided above. The medium is for you to choose, telephone, Whatsapp an email, everything is possible! 

 

What happens when I talk to a confidential contact person?

During the conversation the confidential contact person will discuss together with you what the best way for resolving the issue is. Sometimes a conversation is all that is necessary, however, sometimes subsequent action is necessary. If needed a confidential contact person can forward you towards an expert. Important to note here is that the confidential contact person will always discuss the possible actions with you and will never take action without your consent.

Does the confidential contact person have a confidentiality obligation?

As the name suggest the confidential contact persons keep the information confidential. At the end of a conversation a (anonymous) report is drawn to indicate to the board that issues in the association exist. The exact issues will not be discussed, nevertheless, this report is drawn for the board to take action and prevent similar cases happening in the future.

bottom of page